Company presentation/film - click here

Zakres działalności

Zakres prac:
 • Wybór i planowanie projektów.
 • Analiza i ekspertyzy związane z ochroną środowiska.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie wpływu projektu i zgodności z warunkami technicznymi otoczenia.
 • Projekt techniczny.
 • Pomiary, analizy, produktywność (obliczenia wydajności z uwagi na dane wejściowe).
 • Plan biznesowy.
 • Pomoc w finansowaniu.
 • Nadzór nad realizacją projektów.
 • Pomoc w obsłudze i utrzymaniu w ruchu.
Rozwój i działanie
Nasze działanie ma na celu optymalizację projektów inwestycyjnych pod kątem jakości, ceny i dostawy i obejmują miedzy innymi:
 • Analizę finansowa inwestycji.
 • Analizę technicznych i prawnych możliwości realizacji projektu.
 • Formalne przygotowanie prawne do zakupu ziemi.
 • Przygotowanie projektu architektonicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Przygotowanie harmonogramu i budżetu dla projektu.
 • Organizacja i analiza dostaw do realizacji.
 • Monitorowanie realizacji projektu, a także koordynację wszystkich uczestników projektu.
 • Przygotowanie umów z generalnym wykonawcą, architektem, najemcą itp.
 • Uzyskanie pozwolenia na uruchomienie.
Dla celów inwestycyjnych możemy założyć tzw. spółkę SPV, tj. Spółkę Docelową lub konsorcjum. Tworzenie tego rodzaju firmy zawsze zapewnia większą przejrzystość i lepszą kontrolę jakości projektu, co jest zawsze mocno doceniane przez sektor finansowy.

Sample project